TCN 2019


Letní studentské soustředění TCN je určené pro středoškolské studenty se zájmem o matematiku, fyziku a další přírodní vědy. Je pořádané studenty zaštítěné Studentskou unií při Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Více v sekci Co je TCN.

Termín

Soustředění se bude konat 27.7. – 10.8. 2019.

Místo konání

Letní studentské soustředění TCN 2019 se bude konat v rekreačním areálu Krakonoš v Bílém Potoce, viz http://www.areal-krakonos.cz/.

Program

Na programu jsou přednášky profesorů FJFI ČVUT a dalších hostů na aktuální a zajímavá, přesto „středoškolsky dostupná” témata. Dále potom exkurze. V případě zájmu dostanete prostor sami si zkusit prezentovat své příspěvky vypracované například v rámci fyzikálních seminářů, středoškolské výzkumné činnosti či experimentů.
A to vše samozřejmě doplní odpočinkový, sportovní a zábavní program: hřiště jsou přímo v areálu, řeka ke koupání v těsné blízkosti a bazén a sportovní hřiště přímo v areálu, chybět nebudou ani nějaké ty „intelektuální hrátky”, (rekre)akční hry či večerní táboráky se zpíváním s hudebními nástroji. Pokud nehrajete na varhany, neváhejte vzít svůj nástroj s sebou!

Ubytování

Ubytování je zajištěno v budově rekreačního střediska.

Stravování

Pro účastníky je zajištěna plná penze. V případě speciálních dietních požadavků (bezmasá strava, bezlepková strava, ...) kontaktujte koordinátorku Pavlu - berespav(zav)fjfi.cvut.cz.

Cena 

Výše účastnického poplatku se odvíjí od toho, do kdy bude splacena záloha ve výši 2000 Kč. Bude-li tato splacena do konce kalendářního roku 2018, bude celková částka činit 4100 Kč. Při pozdějším složení zálohy bude účastnický poplatek činit 4600 Kč. V ceně je zahrnuta část nákladů na ubytování s plnou penzí. Ostatní náklady (doprava na exkurze a vstupné, program, přednášky, ...) jsou hrazeny z prostředků pořádající organizace, sponzorských aj. příspěvků. 

Slevy 

Slevu je možné získat především na základě PROJEKTU, poukázek udělovaných na olympiádách a jiných soutěžích. Pokud jste z Moravskoslezského kraje, nabízíme také spolupráci s nadačním fondem NABLA, který uhradí cenu ubytování z účastnického poplatku. Stačí při zasílání přihlášky vyjádřit zájem a oficiality zajistíme za Vás.

Projekt

Jelikož součástí programu je i studentská konference, věnujeme čas prezentaci připravených studentských projektů. Projekt není nutnou, ale vítanou součástí účasti na TCN.
  Tématem projektů může být libovolný problém z oblasti matematiky, fyziky, chemie či informatiky, včetně aplikací těchto vědních disciplín v jiných oborech. Projekt můžete zpracovat sami a získat tak slevu na pobyt. Nabídka jednotlivých témat spolu se jmény vedoucích a pravidly pro vypracování najdete na těchto webových stránkách v sekci Projekty. Vymyslet a prezentovat ale můžete i jakýkoli vlastní nápad!

Přihláška

Přihlášku na Letní studentské soustředění TCN 2019 si můžete stáhnout v sekci Přihláška.

Přečtěte si pravidla a podrobnosti o pobytu

Organizační tým

Pavla Bérešová (hlavní organizátor), e-mail: berespav(zav)fjfi.cvut.cz

Copyright FJFI ČVUT v Praze 2011, autor: Richard Salač