TCN 2015


15. ročník Letního studentského soustředění TCN už je za námi. A tak nezbývá než na něj nostalgicky zavzpomínat. Pro některé mezi učením se na státnice, pro jiné zase v průběhu posledních okamžiků prázdnin. Níže najdete hned několik ohlasů, které napsali účastníci o letošním ročníku TCN.

Děkujeme všem naším sponzorům, tedy ČNS (České nukleární společnosti), ČMS (České matematické společnosti), CENEN (Czech Nuclear Education Network). Největší díky pak patří našemu hlavnímu sponzorovi, a to ČEZ, a.s. (akciové společnosti České energetické závody). Bez těchto sponzorů by se náš projekt nemohl uskutečnit.


O TCN jsem se dozvěděla na dni otevřených dveří na Jaderce. Hned mě napadlo, že je to jedinečná příležitost dozvědět se více o dění na Jaderce, před tím než na školu nastoupím. Skrz poutavé přednášky, večerní kurzy matematiky, noční hry a dlouhé ponocování mi bylo poodhaleno, jak to na té vysoké škole vlastně chodí. Mimo to jsem se seznámila s úžasnými lidmi a vyzkoušela si zajímavé hry (jako topení duchů). Takže podle mě je TCN nejlepší způsob jak si zpříjemnit letní prázdniny, a proto pojedu letos znovu!!!

Jiřina Švambergová

 

O TCNku jsem se poprvé dozvěděl v březnu 2015 na akci Masterclasses. Kromě spousty super lidí jsem tu poznal například i to, jak obtížná může být návštěva na řeckém imigračním úřadě. Dvoudenní viróze, která skoro každého alespoň na den odrovnala, a následně se stala takřka kultovním pojmem, se sice povedlo pečlivě naplánovaný program trošičku narušit, ale rozhodně nepřemohla chuť ani nadšení organizátorů i účastníků! :) A ač se to při letních prázdninách může zdát nemožné, tak taková věc jako večerní kurzy matiky byly jednou z nejoblíbenějších částí dne. No zkrátka tomu, kdo váhá, zda jít na Jaderku, určitě mohu TCNko jako motivační zážitek jen doporučit!

David Grund

 

V lete 2015 som sa zúčastnil tábora TCN pre hodových ľudí, ktorých baví matika a fyzika. Ako malú ochutnávku by som mohol povedať, že sme sa dozvedeli od prednášajúcich cool veci ako o chode jadrovej elektrárne alebo o zlatom reze, ale aj sme sa naháňali s rolkami toaletného papiera na očiach po lúke. Navštívili sme sklad rádioaktívneho odpadu, hrali nočné hry a pozerali na hviezdy. Stretol som tam kopec vtipných (a inteligentných) ľudí, s ktorými som stále v kontakte. Ísť na TCN je jednoducho to správne rozhodnutie.

Martin Čičala

 

Na svoji první účast letního studentského soustředění TCN 2015 jsem vyjížděl plný očekávání. Teď, plný dojmů z uplynulých dvou týdnů, vzpomínám, jak byla moje očekávání převýšena a rozštěpena na elementární částice. Začátek probíhal formou poznávání nejenom matematiky a fyziky, ale i dalších účastníků, kteří se sjeli ze všech koutů země, a organizátorů z FJFI ČVUT. Ti si pro nás připravili spoustu her a dalších činností na odreagování, soutěžení a dále také série přednášek, ať už ranní Večerní kurzy matematiky, úvod do teorií relativity nebo povídání o jádru a detektorech. Další odborné vyprávění zajišťovali rozliční hosté z Jaderky i odjinud. Každý si v tom našel to pravé protonové, třeba lehce filozoficky laděnou přednášku pana doktora Prošky či o historii atomových bomb pana děkana Jexe. Nenechali jsme si uniknout ani informace o našem hlavním sponzorovi, Skupině ČEZ. Nechyběly ani exkurze do úložiště jaderného odpadu Richard u Litoměřic a do centra iQLANDIA v Liberci. Naše aktivity se sice snažila zbrzdit lehká viróza a další zdravotní problémy, ale vždy jsme pokračovali nenulovou rychlostí vpřed. K idyle napomáhalo také ubytování, časté bylo hraní volejbalu i noční koupání v bazénu, které jsme využívali jako příjemné ochlazení při letních vedrech. Poznávali jsme pěkné prostředí a přírodu Jizerských hor, užívali si pobyt v kamarádském prostředí, vstřebávali nové poznatky. Konec se však blížil téměř rychlostí světla a poté nezbylo než zamávat na rozloučenou stráveným dnům i všem novým přátelům. Plní inspirace a nadšení tedy očekáváme další ročník TCNka, který se snad alespoň pokusí vyrovnat tomu letošnímu!

Jiří Růžička

 

15 dnů, 7 hostů, 21600 společných minut, 22 účastníků, 12 orgů, 3 noci pod širákem, 12 témat na přednášku, 3 táboráky, 2 noční hry, 1 celodenní výlet, 3 rentgeny, spousta odmotaného toaletního papíru, 3 sponzoři, 2970 snězených porcí jídla, nespočet zážitků, 1 společný záměr a to naučit se něco nového. Tak by se dalo stručně popsat letní studentské soustředění TCN pořádané studenty ČVUT Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské. Letošní ročník byl přesunut do Bílého Potoka. Tyhle krásné prostory nám nabídly nové možnosti pro několik zajímavých her a v neposlední řadě i prostornou učebnu, ve které jsme se každý den věnovali například matematice, fyzice a chemii. Celým TCN se nesla veselá nálada, vznikla nová přátelství a nezapomenuté vzpomínky. U některý her jsme zapojili svaly a u jiných jsme zapojili mozek. Ale ať už jsme hráli hry, poslouchali přednášku, počítali příklady nebo seděli u vody, byli jsme rádi, že trávíme čas společně a už teď se těšíme na příští ročník.

Gabriela Bielaková

 

Ve dnech 25. 7. až 9. 8. 2015 se konal již patnáctý ročník letního studentského soustředění s poetickým názvem TCN. Letos jsme se netradičně sešli v Jizerských horách, konkrétně v Bílém Potoce pod Smrkem v areálu Krakonoš.

TCN bylo letos opravdu nabité, neboť po předchozích účastnicky poněkud chudých ročnících se tento rok přihlásilo úctyhodných dvaadvacet studentů středních škol z celé České i Slovenské republiky. Na TCNku jsme si zahráli mnoho netradičních a vzrušujících her, navštívili uložiště radioaktivního odpadu Richard nedaleko Litoměřic či libereckou IQLandii. Podnikli jsme také několik dobrodružných výprav po Jizerských horách a pod záštitou FJFI ČVUT vyslechli řadu zajímavých přednášek, z nichž se největšímu úspěchu dostalo přednášce Ing. Václava Bláhy, CSc. z České nukleární společnost. Z velkého ohlasu se těšila rovněž přednáška Ing. Ľubomíry Dvořákové, Ph.D. z Jednoty Českých matematiků a fyziků (pozn. red. přednášející na katedře matematiky FJFI), která nás seznámila s osudem velikána světové matematiky Paula Erdőse a nerad bych opomněl přednášky profesorů i studentů FJFI ČVUT.

Dále bych rád jménem svým i jménem ostatních účastníků studentského soustředění poděkoval všem sponzorům, především hlavnímu sponzorovi této akce, Skupině ČEZ, a. s., bez níž by se tato akce skutečně neobešla. Také bych rád věnoval své díky všem organizátorům TCN a zaměstnancům areálu Krakonoš, kteří se o nás celých čtrnáct dnů starali a táhli s námi za jeden provaz v dobrém i ve zlém.

Lukáš Kuneš, Gymnázium Prachatice

 

Během letošních letních prázdnin proběhl již patnáctý ročník Letního studentského soustředění TCN aneb „Tudy cesta nevede, ale vy ji najdete!“ pořádaného studentskou unií Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Volba místa konání připadla tentokrát na Bílý Potok pod Smrkem v Jizerských horách. Kromě jiného programu nás potěšily výlety do okolní krásné přírody a určitě se budeme těšit na poznávání dalších míst během příštího ročníku akce, který se bude konat tamtéž. Oproti minulým ročníkům byla na letošním TCN velmi hojná účast. Sešlo se nás dohromady 21 studentů a absolventů českých středních škol a budoucí student ČVUT, který přijel ze Slovenska. Hlavním programem soustředění byly odborné přednášky týkající se přírodovědných oborů a jejich využití v oblastech vědy a výzkumu. Společným jmenovatelem odborného programu byla jaderná fyzika. Měli jsme tak možnost dozvědět se zajímavosti o detekci ionizujícího záření, dozimetrii, a dokonce i pomyslně nahlédnout do pozadí experimentů na jaderných reaktorech a urychlovačích částic. Přednášeli nám vysokoškolští profesoři, ale i vědci zastávající význačné posty v České nukleární společnosti a Jednotě českých matematiků a fyziků. Mimo tyto přednášky se konaly kurzy matematiky a fyziky vedené hlavními organizátory. Během nich jsme si mohli sami vyzkoušet, jak Albert Einstein dospěl ke své slavné rovnici E = mc2 nebo se podívat na funkce, posloupnosti a limity podrobnější optikou než na středních školách. Kdo z účastníků měl zájem, mohl přednést vlastní řešení vybraného vědeckého problému na závěrečné studentské konferenci. Protože ani studenti nežijí jen studiem, nestrávili jsme celých 14 dní přednáškami. Soustředěním nás provázel bájný Nucleus, vzdálený Héraklův bratranec, který nám poskytl příležitost splnit dvanáct úkolů a vypravit se za ním na Olymp. Čekala nás zábavná celotáborová hra, která se skládala ze dvanácti sportovně vědomostních úkolů řešených převážně v týmech. Mnohé z úkolů byly opravdu netradiční. Nejkurióznější výzvou bylo projít velkým provazovým bludištěm, zvaným internetová databáze toho, co zbylo z alexandrijské knihovny, a přinést z cíle co nejvíce indicií pro vyluštění zprávy. Abychom to neměli tak jednoduché, čekali na nás počítačové viry v lidské podobě, které vždy převázaly bludiště do toho nejzapeklitějšího uspořádání. „Nucleovou školou“, jak se hra jmenovala, prošli všichni úspěšně, ale někteří samozřejmě lépe. Vítězkou se stala Pavla Béréšová. Co napsat závěrem? Nacházet si vlastní cestu k matematice, fyzice nebo jiným oblastem lidské činnosti se určitě vyplatí alespoň zkusit. Začněme počítat dny do TCN 2016.

Vojtěch Laitl

Copyright FJFI ČVUT v Praze 2011, autor: Richard Salač