Kdo tam byl


Členové organizačního týmu:

Jiří Slabý
Honza Vábek
Rastislav Čermák
Tomáš Svoboda
Boris Odložilík
Alena Harlenderová
Filip Nechanský

Přednášející:

Ing. Leopold Vrána
 prof. Ing. Igor Jex DrSc.
Ing. Marek Škereň, Ph.D.
RNDr. Lenka Thinová, Ph.D.
Ing. Tomáš Urban
Ing. Tereza Hanusová
prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.
Ing. Jaroslav Nejdl, Ph.D.
Ing. Václav Hanus
Ing. Pert Kovařík
Petra Lázničková
Ing. Jiří Zýbal

Účastníci:

Anežka Jančová
Barbora Vendlová
Dominika Jochcová
Eva Skočdopolová
František Bayer
Marek Nechanský
Martin Bielak
Miriam Surňáková
Ondřej Tyle
Šimon Jelínek
Viktor Skoupý

Copyright FJFI ČVUT v Praze 2011, autor: Richard Salač