TCN 2013


Letní studentské soustředění TCN je určené pro středoškolské studenty se zájmem o matematiku, fyziku a další přírodné vědy. Je pořádané studenty Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Více v sekci Co je TCN.

Termín

Termín je stanoven na 27. července až 10. srpna 2013.

Místo konání

Letní studentské soustředění TCN 2013 se bude konat v rekreačním areálu Nesměř nedaleko Velkého Meziříčí, viz http://www.rekreacnistrediska.cz.

Program

Na programu jsou přednášky profesorů FJFI ČVUT na aktuální a zajímavá, přesto „středoškolsky dostupná” témata. Dále potom exkurze. Dostanete v případě zájmu prostor sami si zkusit prezentovat své příspěvky vypracované například v rámci fyzikálních seminářů, středoškolské výzkumné činnosti či experimentů.
 A to vše samozřejmě doplní odpočinkový, sportovní a zábavný program: hřiště jsou přímo v areálu, řeka ke koupání v těsné blízkosti, chybět nebudou ani nějaké ty „intelektuální hrátky”, (rekre)akční hry či večerní táboráky se zpíváním s hudebními nástroji. Pokud nehrajete na varhany, neváhejte vzít svůj nástroj s sebou!

Ubytování

Ubytování je zajištěno v chatkách v areálu rekreačního střediska.

Stravování

Pro stravování účastníků je zajištěna plná penze v restauračním zařízení areálu.

Cena 

Účastnický poplatek je 3500,- Kč s možností získání slevy. Pokud se s námi zapojíte do soutěží vyhlášených ve školním roce 2012/2013, které pořádá FJFI ČVUT, nebo si připravíte příspěvek (viz Projekty), můžete získat slevovou poukázku na 500,- Kč. Detailní podmínky pro získání slevy za příspěvek se dozvíte od garanta odborné části Jiřího Slabého. Výhodou je, že tyto poukázky můžete sčítat a budete-li dost aktivní, jet s námi skoro zadarmo.
Poplatek 3500,- Kč zčásti pokrývá ubytování s plnou penzí (290 Kč za osobu a den). Ostatní náklady (doprava na exkurze a vstupné, program, přednášky, ...) jsou hrazeny z prostředků pořádající organizace, či sponzorských příspěvků.

Projekt

Jelikož součástí programu je i studentská konference, věnujeme čas prezentaci připravených studentských projektů. Projekt není nutnou, ale vítanou podmínkou pro účast na TCN.
  Tématem projektů může být libovolný problém z oblasti matematiky, fyziky, chemie či informatiky, včetně aplikací těchto vědních disciplín v jiných oborech. Projekt můžete zpracovat sami a získat tak slevu na pobyt. Nabídka jednotlivých témat spolu se jmény vedoucích a pravidly pro vypracování najdete na těchto webových stránkách v sekci Projekty. Nabídka témat není závazná, samozřejmě si můžete vybrat i téma vlastní, kontaktujte však garanta odborné části Jířu Sla bého.

Přihláška

Přihlášku na Letní studentské soustředění TCN 2013 si budete moci stáhnout v sekci Přihláška a vytisknout nebo požádat o její zaslání poštou některého z organizátorů. Přečtěte si také pravidla a podrobnosti o pobytu.

Vyplněnou přihlášku pak zašlete na kontaktní adresu do 15. 6. 2013. Máme poslední volná místa. Napište nám co nejdříve, jestli jsou ještě volná! Po tomto datu kontaktujte v případě zájmu organizátory,  od kterých se dozvíte, zda se pro Vás ještě najde volné místo.

Po obdržení Vaší přihlášky Vám obratem zašleme další informace (pokyny k uhrazení poplatku, podrobné informace o místě a času srazu, ...).

Organizační tým

Zuzana Dočekalová, e-mail: docekzuz(ten zavinutej)fjfi.cvut.cz
Jiří Slabý, e-mail: slabyji2(ten zavinutej)fjfi.cvut.cz
Jan Vábek, e-mail: vabekjan(ten zavinutej)fjfi.cvut.cz

Copyright FJFI ČVUT v Praze 2011, autor: Richard Salač