Poděkování


TCNko by se neobešlo bez podpory partnerů, jmenujme skupinu ČEZ a.s. ani bez naší „matičky a tatíčka v jedné osobě“, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, kterým tímto srdečně děkujeme. Jmenovitě pak za podporu panu tajemníkovi Ing. Leopoldu Vránovi.

Také musíme poděkovat celému propagačnímu oddělení naší fakulty v čele s Ing. Liborem Škodou

Velký dík patří všem přednášejícím, kteří se za námi vydali až na místa, kde lišky dávají dobrou noc.

Díky patří také organizátorskému týmu, který často se škodolibým úsměvem na rtech vymýšlel program a hry a který přípravě TCNka věnoval svůj volný čas.

A v neposlední řadě by měl dík patřit také všem účastníkům, protože bez nich by to nešlo, a kdyby nebyli takoví, jací byli, nebylo by TCNko TCNkem a nikdo by si ho nemohl užít tak, jak jsme si ho užili všichni a jak na něj budeme vzpomínat.

 

Copyright FJFI ČVUT v Praze 2011, autor: Richard Salač