TCN 2008

 

Nejsme na to sami...

Ačkoliv by se mohlo zdát, že úspěch letošního soustředění mají nasvědomí jen a pouze jeho organizátoři, je faktem, že oni sami by to jen těžko zvládli.


Je proto namístě poděkovat všem těm, kteří svým úsilím, radou, financemi nebo prostě svou existencí přispěli k tomu, že jsme tu byli a že se nám dařilo.


Děkujeme tímto:


Organizátorům prvního ročníku TCN jakož i dalších za vytvoření skvělého projektu a nasbírání cených zkušeností


Tajemníkovi FJFI ČVUT v Praze Ing. Leopoldu Vránovi za neutuchající podporu duševní a materiální


Ing. Liboru Škodovi za služby propagační, organizační a poradní


Pracovníkům RS Nesměř za jako vždy chutnou krmi, pohodlné nocování a veškerý servis, jaký jsme si jen mohli přát


Všem přednášejícím za to, že se dobrovolně trmáceli za námi do přírody a za přínosné přednášky


Všem účastníkům za vytvoření skvělého kolektivu a za jejich odvahu a odhodlání zabývat se v době prázdnin přírodními vědami


A v neposlední řadě partnerům akce za finanční podporu, bez které bychom se jen těžko obešli.


Ještě jednou všem díky. Zasloužíte obdiv a uznání!

Partneři akce