TCN 2008

 

Věta 1

Buďte A množina všech účastníků soustředění a B množina všech organizátorů.

Potom A U B tvoří jednu z nejlepších a nejsoudržnějších part, které se kdy na TCN sešly.


Důkaz:

Proveden v praxi ve dnech 27.7.2008 - 10.8.2008 v rekreačním středisku Nesměř u Velkého Meziříči.

Účastníci

Michaela Dicková

Zuzana Dočekalová

Jana B. Hejduková

Lukáš Kotrla

Ondřej Lanč

Staňka Maťugová

Martina Musilová

Martina Podivínská

Jiří Slabý

Jiří Šefl

Martin Šefl

Jan Šupík

Jana Zajíčková

Organizátoři

Bc. Šárka Vondrová

Bc. Štěpán Svoboda

Jiří Luňáček

Richard Salač

Pavel Solný

Jiří Siegl

Přednášející návštěvy

Doc. Ing. Miroslav Čech CSc.

Ing. Leopold Vrána

Ing. Lenka Thinová

Prof. Ing. Edita Pelantová CSc.

Ing. Milena Svobodová

Ing. Petr Ambrož PhD.

Ing. Václav Havlíček

Mgr. Jarmila Horáková

Ing. Petr Siegl

Ing. Jitka Stokučová

Další návštěvy

Ing. Aleš Černý

Zuzana Prokopová

Gábina Malenová

Jindra Pikešová