Projekty


Pro rezervování některého z níže uvedených projektů kontaktujte prosím hlavní organizátorku Pavlu Bérešovou na mailu berespav@fjfi.cvut.cz a ta Vám poskytne podrobnější informace. Přehled projektů v žádném případě není omezující - máte-li vlastní nápad, sem s ním! :) 

Pokud máte námět na vlastní zajímavý projekt, neváhejte ho využít - o svém projektu nás ale prosím informujte.

Po domluvě můžeme zařídit mentoring i na individuální projekt.

Pravidla

  • Napsat článek (protokol) v rozsahu 3 - 4 stránky. Návod na psaní článku je zde: archiv (*.zip)
  • Prezentace projektu na soustředění (v případě teoretického tématu stačí zápis na tabuli, pro obsáhlejší téma je vhodné vytvořit počítačovou prezentaci) - cca 10 minut
  • Za splnění projektu je možné čerpat slevu na účastnickém příspěvku ve výši 500 Kč
  • Uzávěrka pro přiznání slevy - 30.6., do té doby musí článek i prezentaci schválit garant odborné části
  • Po tomto datu je možné projekt dokončit, avšak bez nároku na uplatnění slevy
  • Chcete-li prezentovat projekt z Týdne vědy na Jaderce, nemůžete za něj získat slevu

Zadání projektů

PROJEKTY JSOU PRŮBĚŽNĚ PŘIDÁVÁNY!

Ukázka projektu

MATLAB
Seznámení se základními funkcemi a programováním v MATLABu. MATLAB je software pro numerické výpočty, pomocí kterého se může provádět statistická analýza nebo simulace dat. Pokud si tento projekt vyberete, bude vám poskytnuta studentská verze tohoto programu a odborná konzultace specialisty.

Garant: Pavla Bérešová

Mlžná komora
Mlžná komora byla prvním zařízením schopným zviditelnit dráhy částic hmoty a umožňující tak jejich pozorování pouhým okem. Částice prolétávající komorou naplněnou parami přesyceného plynu tento plyn ionizuje. Přesycená pára poté na vytvořených iontech kondenzuje, čímž vzniká mlžná stopa podél dráhy průletu částice. Ačkoliv se již dnes mlžná komora pro detekci částic neužívá a byla nahrazena mnohem sofistikovanějšími a složitějšími přístroji, představuje stále vynikající způsob jak se seznámit s principem detekce částic. Pro její konstrukční jednoduchost je tak velmi snadno sestavitelná a umožňuje tak pozorovat částice v domácích podmínkách.

Garant: Dáša Bendová

Ferrofluid
Ferrofluid je zkrácenina z anglických slov ferromagnetic a fluid. Jak název napovídá, jedná se o magnetickou kapalinu skládající se z malých částic v měřítku nanometrů, která má ferromagnetické vlastnosti (při rozumných teplotách). Tyto částice jsou rovnoměrně rozptýleny v nosné kapalině (obvykle organické rozpouštědlo nebo voda) a každá z nich je „obalena“ surfaktantem, který zabraňuje shlukování částic. Tvar povrchu této kapaliny je tak závislý na intenzitě magnetického pole. Nachází využití v mnoha odvětvích, především jako těsnění či chladivo v elektronice, či také v medicíně. Ačkoliv průmyslová výroba ferrofluidu je náročná a zdlouhavá procedura, kapalinu s uspokojivými vlastnostmi je možno připravit si doma hned několika různě náročnými způsoby.

Garant: Dáša Bendová

Chaotický obvod
Je známo, že elektrické obvody mohou vykazovat chaotické chování. Náplní projektu je sestavit vlastní obvod s touto vlastností, jev prozkoumat, zdokumentovat a kvalitativně popsat.

Garant: Dan Štěrba

 

Copyright FJFI ČVUT v Praze 2011, autor: Richard Salač