Letní studentské soustředění TCN by se neobešlo bez podpory Jednoty českých matematiků a fyziků. Dále by se naše soustředění neuskutečnilo ani bez naší „matičky a tatíčka v jedné osobě“, Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, kterým tímto srdečně děkujeme. Jmenovitě pak za podporu paní tajemnici Mgr. Aleně Králové.

Také musíme poděkovat celému propagačnímu oddělení naší fakulty v čele s Ing. Liborem Škodou.

Náš velký dík patří i všem přednášejícím, kteří se za námi vydali až na místa, kde lišky dávají dobrou noc.

Díky patří také organizátorskému týmu, který často se škodolibým úsměvem na rtech vymýšlel program a hry a který přípravě TCNka věnoval svůj volný čas.

A v neposlední řadě by měl dík patřit také všem účastníkům, protože bez nich by to nešlo, a kdyby nebyli takoví, jací byli, nebylo by TCNko TCNkem a nikdo by si ho nemohl užít tak, jak jsme si ho užili všichni a jak na něj budeme vzpomínat.

 

Copyright FJFI ČVUT v Praze 2011, autor: Richard Salač