Partneři akce


Akci TCN připravuje parta nadšených studentů FJFI ČVUT v Praze, ale rozhodně nepadá všechna chvála a díky jen na jejich bedra. Bez pevné opory a zázemí by to jistě nešlo. 

Rádi bychom proto poděkovali všem, kdo do toho jdou s námi a pomáhají nám připravit pro studenty 14 dní zalitých sluncem a dobrou náladou, i když nám občas zaprší.

Mezi ty, bez nichž se akce TCN neobejde a kterým děkujeme za jejich podporu, patří:

  • organizátoři předchozích ročníků, kteří nám předávají své zkušenosti a nápady
  • tajemnici FJFI ČVUT paní Mgr. Aleně Králové, která je nám vždy nápomocna duševní i materiální podporou
  • celé propagační oddělení, které nám pomáhá pronikat mezi středoškoláky a získávat nadšené účastníky, zejména Ing. Liboru Škodovi
  • náš dík patří i vyučujícím, kteří se často trmácejí přes půl republiky, aby ukojili náš hlad po zajímavých tématech
  • a v neposlední řadě i sponzoři, bez jejichž finanční podpory bychom mohli jen stěží tuto akci uspořádat:

 

FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ
STUDENTSKÁ UNIE FJFI
SKUPINA ČEZ
JEDNOTA ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ
ČESKÁ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOST
NADAČNÍ FOND NABLA

 

 

Copyright FJFI ČVUT v Praze 2011, autor: Richard Salač