TCN aneb „Tudy cesta nevede, ale vy ji najdete!“


Projekt TCN aneb „Tudy cesta nevede, ale vy ji najdete!“ vznikl v roce 2001 ve vzájemné spolupráci Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské  ČVUT v Praze a studentů fakulty pod záštitou Studentské unie při FJFI ČVUT.

Je určeno pro studenty středních škol, kteří se zajímají o matematiku, fyziku, chemii nebo informatiku a případně uvažují o studiu na technicky či přírodovědně zaměřené vysoké škole. Mezi cílenými studenty získává čím dál větší oblibu. Není proto divu, že z původního komorního tábora pro asi 12 středoškoláků vyrostla akce více jak dvojnásobná. 

Hlavním cílem je přiblížit studentům zábavnou formou vysokoškolský přístup ke studiu a ukázat jim, že samotná věda a technika nejsou jenom šedé teorie, nýbrž že nabízí spoustu zajímavých problémů.

Program soustředění tvoří jednak přednášky organizátorů či hostů (např. pracovníků či přednášejících z FJFI, odborníků z JE nebo ČNS), jednak příspěvky těch aktivnějších z Vás (blíže viz Projekty). Další zajímavou součástí odborného programu soustředění je exkurze. V minulých ročnících jsme zavítali do Úložiště radioaktivních odpadů Richard, firmy Crytur v Turnově, sklárny Ajeto, Technické univerzity Liberec, iQLANDIE nebo Technického muzea v Liberci. Zbytek času vyplníme sportováním a zábavou, jak se na letní akci sluší.

Projekt letního studentského soustředění TCN je určen jednotlivcům i skupinám studentů.

O soustředění TCN vyšel v roce 2019 článek v časopise Rozhledy matematicko-fyzikální! Zajímají-li Vás další informace o průběhu soustředění, neváhejte si ho přečíst níže:

Copyright FJFI ČVUT v Praze 2011, autor: Richard Salač